Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Rzechcie w roku szkolnym 2022/2023

Powrót do strony
głównej

Przewodnicząca - Ewelina Kubas

Zastępca - Karolina Kardecka
Skarbnik - Barbara Ciesielska
Protokolant - Agnieszka Sowała
Członkowie - Beata Świniarska, Monika Raniszewska, Sylwia Wawrzyniak, Justyna Wrąbel, Małgorzata Szubert, Monika Lewińska.

        Szanowni Państwo.
Pragniemy poinformować o zasadach wpłacania składek na Radę Rodziców.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie lub na konto bankowe szkoły:

Szkoła Podstawowa w Rzechcie
82 1240 3275 1111 0010 0460 6821

z dopiskiem:
 „Składka na rok szkolny 2022/2023, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza”.

        Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2022/2023
    pierwsze dziecko - 60 zł,
    drugie dziecko - 30 zł, pozostałe dzieci zwolnione z opłat.
Dziękujemy jednocześnie tym wszystkim rodzicom, którzy wpłacili składki na rok szkolny 2021/2022.