Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Rzechcie w roku szkolnym 2017/2018

Powrót do strony
głównej

Przewodnicząca - Sylwia Matusiak

Zastępca - Katarzyna Filipiak
Skarbnik - Katarzyna Rutecka
Członkowie - Ewelina Kubas, Alina Bartosz, Barbara Ciesielska, Małgorzata Szubert, Marta Bergander.

        Szanowni Państwo.
Pragniemy poinformować o zasadach wpłacania składek na Radę Rodziców.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie lub na konto bankowe szkoły:

Szkoła Podstawowa w Rzechcie
82 1240 3275 1111 0010 0460 6821

z dopiskiem:
 „Składka na rok szkolny 2017/2018, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza”.

        Wysokość składki za I semestr:
    pierwsze dziecko - 25 zł,
    drugie dziecko - 15 zł, pozostałe dzieci zwolnione z opłat.
Dziękujemy jednocześnie tym wszystkim rodzicom, którzy wpłacili składki na rok szkolny 2016/2017.