Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Rzechcie w roku szkolnym 2018/2019

Powrót do strony
głównej

Przewodnicząca - Sylwia Matusiak

Zastępca - Dorota Knop
Skarbnik - Barbara Ciesielska
Protokolant - Ewelina Kubas
Członkowie - Magda Szafarz, Agnieszka Rychlik, Sabina Pawlik, Katarzyna Rutecka, Marta Ciesielska, Ilona Wujda.

        Szanowni Państwo.
Pragniemy poinformować o zasadach wpłacania składek na Radę Rodziców.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie lub na konto bankowe szkoły:

Szkoła Podstawowa w Rzechcie
82 1240 3275 1111 0010 0460 6821

z dopiskiem:
 „Składka na rok szkolny 2018/2019, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza”.

        Wysokość składki na rok szkolny 2018/2019
    pierwsze dziecko - 60 zł,
    drugie dziecko - 30 zł, pozostałe dzieci zwolnione z opłat.
Dziękujemy jednocześnie tym wszystkim rodzicom, którzy wpłacili składki na rok szkolny 2017/2018.