Nadanie sztandaru
Szkole Podstawowej w Rzechcie
- 26.09.2009r

Powrót do strony
głównej
Rys. Sztandar szkoły                  Hymn szkoły
My uczniowie szkoły w Rzechcie
wiemy wszystko o przeszłości
kto 4 i 5 września
bronił naszych miejscowości.
    Ref. Bohaterzy walk nad Wartą
            bądźcie dla nas wzorem
            jak Ojczyznę bronić w walce
            jak pracować w czas pokoju.
                        frag. hymnu szkoły
  

        Dzień 26 września 2009 roku zapisał się w historii szkoły jako jeden z ważniejszych. W 55 rocznicę powstania szkoły i w 5 rocznicę nadania szkole imienia „Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 roku” nastąpiła uroczystość nadania sztandaru naszej szkole.
        W tej historycznej dla nas chwili wzięły udział poczty sztandarowe:

  • ZKRzPPiBWP w Sieradzu
  • 15 BWD w Sieradzu
  • OSP w Rzechcie
  • SP w Charłupi Małej
Zdjęcie pocztów sztandarowych      Zdjęcie pocztów sztandarowych   

Msza święta         Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się mszą świętą, którą poprowadził ks. wikary parafii Strońsko - Krzysztof Petruk. Po mszy świętej goście i uczniowie udali się przed budynek szkoły. Dyrektor szkoły Romana Klimas serdecznie powitała gości - przedstawicieli władz oświatowych i gminnych, kombatantów, sponsorów sztandaru, księży parafii Strońsko, żołnierzy z 15 BWD w Sieradzu, Grupę Rekonstrukcyjną Strzelców Kaniowskich z Sieradza, przedstawicieli społeczności lokalnej i mediów, rodziców, pracowników i uczniów szkoły oraz wszystkich przyjaciół i sympatyków naszej placówki.
Bardzo ważnym momentem tej historycznej chwili było poświęcenie sztandaru przez ks. kanonika Ryszarda Płacka - proboszcza parafii Strońsko i odznaczenie sztandaru przez p. Eugeniusza Wieczorka - przewodniczącego Okręgowego Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

     Poświęcenie sztandaru      Medal   

        Następnie przewodnicząca Rady Rodziców przekazała sztandar Szkoły Podstawowej w Rzechcie im. „Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 roku” pani dyrektor jako symbol najwyższej wartości, honoru i zobowiązania do godnego wypełnienia obowiązków wobec ojczyzny.

Rys. Przyjęcie sztandaru    „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za ten cenny dar. Pragnę podkreślić, że jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem patriotycznej postawy i wzorowej nauki”.   
Dyrektor szkoły przyjmuje sztandar i składa podziękowanie
   Przekazanie sztandaru uczniom przez dyrektor szkoły.
„Drodzy uczniowie przekazuję Wam sztandar, szanujcie Go i rozwijajcie Go nauką i pracą! Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. ”
   Rys. Przekazanie sztandaru
Uczniowie przyjmują sztandar
Rys. Ślubowanie uczniów                  Ślubowanie
Będziemy sztandaru strzec - ślubujemy
Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi - ślubujemy.
Pomnażać dobra ogólnoludzkie w imię miłości człowieka - ślubujemy.
Wyrabiać w sobie siłę woli, uczynności, odwagi i prawdomówność - ślubujemy.
Pielęgnować tradycję poszanowania polskiej mowy - ślubujemy.
Dbać o honor ucznia i szkoły - ślubujemy.
Z wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, regionu, ojczyzny - ślubujemy.
  

        Po ślubowaniu uczennica Magdalena Ślipek podziękowała w imieniu uczniów. Następnie zabrał głos przewodniczący ZKRzPPiBWP pan Eugeniusz Wieczorek i wręczył legitymacje członkowskie uczniom, którzy w tym roku przystąpili do Szkolnego Koła Przyjaciół Kombatantów. Po tym wystąpieniu główni sponsorzy sztandaru wbili symbolicznego gwoździa.

Symboliczne wbijanie gwoździa p. Katarzyna Górecka - przewodnicząca Rady Rodziców
p. Jarosław Kaźmierczak - Wójt gminy Sieradz
przedstawiciel firmy MEDANA
p. Krystyna Polińska - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie
p. Wawrzyniak - przedstawiciel Kółka Rolniczego w Rzechcie
p. Stanisław Tkacz - prezes OSP w Rzechcie
p. Kazimierz Gocek
p. Jolanta Pawlik
p. Anna Lipińska
p. Janina Kulda Składanie kwiatów
Potem delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.
        - kombatanci
        - żołnierze 15 BWD w Sieradzu
        - delegacja gminy Sieradz
        - delegacja uczniów szkoły
        - delegacja OSP w Rzechcie
        - delegacja Koła Gospodyń w Rzechcie

        W dalszej części programu pani dyrektor zaprosiła gości do zabrania głosu. Po uroczystych przemówieniach głos zabrali uczniowie naszej szkoły. Pod kierunkiem pani Beaty Skibińskiej i pana Ryszarda Mikołajczyka wystąpili w części artystycznej „Nam nie wolno zapomnieć”. Dekorację przygotowała pani Barbara Śpiewak. W trakcie tej części delegacje uczniów udały się na cmentarze, do Strońska i Męki, złożyły kwiaty na mogiłach żołnierzy. Uczniowie oddali hołd żołnierzom II wojny światowej. Cześć Ich Pamięci! Następnie uczniowie wręczyli kwiaty i skromne podarki kombatantom, które były i nadal są wyrazem naszej pamięci i szacunku.

Wręczanie kwiatów          „Drodzy kombatanci! Tamte dni przeżywamy i poznajemy tylko na lekcjach historii, na uroczystościach rocznicowych i spotkaniach z Wami - świadkami owych wydarzeń. Jesteście naszą pamięcią, naszą lekcją historii i naszą nadzieją na świat bez nienawiści”.

Uroczystość nadania sztandaru dobiegła końca. Dyrektor szkoły w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała wszystkim za uświetnienie tej historycznej uroczystości swą obecnością. Serdecznie podziękowała wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Następnie zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek i zwiedzanie szkoły. W trakcie zwiedzania goście mieli przyjemność obejrzeć prace plastyczne młodych artystów naszej szkoły i wpisać się do księgi pamiątkowej naszej szkoły. Jednocześnie społeczność szkolna i zaproszeni goście mogli obejrzeć pokaz wyposażenia indywidualnego żołnierzy przygotowany przez 15 BWD w Sieradzu.

Rys. Sztandar Bóg - Honor - Ojczyzna!


„Wyczaruj mi świat spokojny
Wyczaruj mi świt bez wojny
Gdzie ptaki śpiewają
Ludzie się kochają

Wyczaruj mi życie spokojne
Wyczaruj mi życie wolne
By wszystko co żyje na ziemi miało sens”

„My nie chcemy więcej wojny
Chcemy życiem żyć spokojnym
Jak daleki i szeroki jest ten świat
Chcemy pokój tworzyć wszędzie,
wojna niech nam obca będzie
Szczęście, radość niech okryją wojny ślad”

Minął czas zniszczenia, śmierci i rozpaczy.
Budzimy się bez lęku, krzyku, bez trwogi, bez łez.
Spokojni i pewni słuchamy z zadumą o tamtych dniach, ludziach,
bohaterach wiernych do końca swojemu narodowi i Ojczyźnie.
Cześć Ich Pamięci!

Opracowała: Beata Skibińska


Kliknij na obraz, aby powiększyć