Wywiadówki i spotkania z rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018
Powrót do strony głównej 

12.09.2017 - Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców: przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy szkoły na rok 2017/2018, propozycje rodziców do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
12.09.2017 - Spotkanie klasowe z wychowawcą
23.10.2017 - Konsultacje indywidualne
28.11.2017 - Spotkanie klasowe z wychowawcą
23.01.2018 - Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szkolnego 2017/2018
22.03.2018 - Konsultacje indywidualne
07.05.2018 - Spotkanie klasowe z wychowawcą