Wstecz Szkolny Konkurs Recytatorski
„Moja Ojczyzna”
25 kwietnia 2018r.
Powrót do strony
głównej

Konkurs odbył sie 25 kwietnia. Wzięło w nim udział 22 uczniów i przedszkolaków, którzy recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci postaw patriotycznych, prezentacja recytatorskich i aktorskich umiejętności dzieci oraz integracja środowiska szkolnego. Jury w składzie - p. B. Nowakowska, p. J. Perdek i p. I. Pawlińska oceniając wzięło pod uwagę następujące kryteria:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu,
- dobór tekstu,
- interpretacja utworu,
- kultura słowa,
- ogólne wrażenie artystyczne.
Kategoria - oddziały przedszkolne
I miejsce – Kuba Lesiecki i Staś Staniucha
II miejsce – Amelka Szewczyk
III miejsce – Lenka Kołodziej
Kategoria - klasy I - III
I miejsce – Malwina Filipiak i Maja Szubert
Kategoria - klasy IV - VI
I miejsce – Nikodem Bakowicz i Makar Tkacz
II miejsce – Beata Kowalczyk
III miejsce – Natalka Szymczak

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody oraz wystąpili na akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Organizator: I. Pawlińska