Wstecz Kącik logopedy
Powrót do strony
głównej


 Wpływ alergii i trzeciego migdała na stan mowy i słuchu
 Aby dziecko lubiło czytać…
 Aby twoje dziecko pięknie mówiło.
 Co może niepokoić w rozwoju mowy dziecka?
 Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe
 Ćwiczenia słuchowe
 Zabawy, ćwiczenia oddechowe dla dzieci.
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek [ś] [ź] [ć] [dź].
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski [r].
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek [f,w].
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek [p, b].
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek tylnojęzykowych [k, g, ch].
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek syczących [s] [z] [c] [dz].
 Zestaw ćwiczeń narządów mowy, przygotowujących do prawidłowej wymowy głosek szumiących [sz] [ż] [cz] [dż].
 Ćwiczenia z wykorzystaniem obrazków usprawniające narządy mowy do wywołania głosek szumiących [sz, ż, cz, dż]
 Podział zaburzeń mowy
 Dysleksja – co to jest?
 Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia.
 Aby dziecko lubiło pisać…
 Aby dziecko lubiło rysować i wykonywać prace ręczne…
 Przyczyny zaburzeń artykulacyjnych
 Rozwój sprawności językowych, umiejętności czytania i pisania u dzieci w poszczególnych latach życia.
 Skala Ryzyka Dysleksji (SRD)
 Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka?
 Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka


 Małgorzata Kowalczyk   
e-mail do kontaktów
mkowalczyk3@go2.pl