Wstecz DRODZY RODZICE!
Powrót do strony
głównej

MY DOROŚLI, ODPOWIADAMY ZA TO, JAK DZIECI PORADZĄ SOBIE Z LĘKIEM W TYM
TRUDNYM DLA NAS WSZYSTKICH CZASIE.

Nie straszmy dzieci, tylko uczmy nowych zachowań i odpowiedzialności.
Słuchajmy swoich dzieci i siebie nawzajem.
Organizujmy dziecku czas w taki sposób, aby czuło się bezpiecznie - zagraj z dzieckiem, obejrzyj wspólnie film, pomóż w odrabianiu lekcji, poczytajcie razem książkę, porozmawiajcie.
ZBLIŻMY SIĘ DO SIEBIE!
Pomóżmy dzieciom w organizacji nauki w domu.
Motywujmy - wspierając, a nie tylko wymagając! Chwalenie przynosi lepszy efekt niż karanie.
Dawkujmy dopływ wiadomości i zadbajmy o rzetelny przekaz informacji - tłumaczmy cierpliwie, posługując się językiem zrozumiałym dla dziecka. Stosujmy się do obowiązujących zasad!
PAMIĘTAJMY! WSZYSCY JESTEŚMY W SYTUACJI KRYZYSOWEJ!
TO MY MODELUJEMY ZACHOWANIA NASZYCH DZIECI.

Pedagog szkolny Ewelina Fryś
frys.ewelina@gmail.com