Nadanie Szkole Podstawowej w Rzechcie
imienia „Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r”
- 25 wrzesień 2004r

Powrót do strony
głównej

Dnia 25 września 2004 roku Szkoła Podstawowa w Rzechcie przyjęła zaszczytne imię „Bohaterów Walk nad Wartą września 1939r”. W tym dniu obchodzono także 50-lecie istnienia szkoły.
Nic nie skłania do zadumy i wspomnień jak rocznicowe obchody czy tak ważna chwila jak nadanie imienia. To odpowiedni moment do przemyśleń i refleksji. Są daty i wydarzenia, o których trzeba pamiętać.

„Nie oderwiemy się od przeszłości!
Nie pozwolimy jej sobie wyrwać z duszy!”
Jan Paweł II


1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Obszar regionu sieradzkiego znajdował się na zachodnich rubieżach ówczesnej Polski. Linia rzeki Warty stanowiła główny pas obrony od zachodu. Bronili jej żołnierze armii „Łódź” pod dowództwem generała dywizji Juliusza Rómmla.
Armia ta przyjęła na siebie we wrześniu 1939r. najbardziej gwałtowny atak wojsk niemieckich. Niemcy chcieli jak najszybciej zająć dwa główne miasta Polski: Łódź i stolicę kraju – Warszawę. Na prawym skrzydle Armii „Łódź” dostępu w głąb kraju broniła 10 dywizja piechoty pod dowództwem generała brygady Franciszka Dindorf – Ankowicza.

W jej skład wchodziły:
– 28 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich z Łodzi
– 30 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich z Warszawy
– 31 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich z Sieradza
– 10 pułk artylerii lekkiej z Łodzi
      oraz oddziały dyspozycyjne:
– Sieradzka Brygada Obrony Narodowej
– 1 pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza i inne.

Dywizja od 1 do 3.IX zmagała się z miażdżącą przewagą nieprzyjaciela, prowadziła ciężkie walki opóźniające, nie dając się rozbić ani wymanewrować. Najcięższe, najbardziej krwawe boje toczyły się 4 i 5.IX nad Wartą w obrębie miejscowości: Glinno, Mnichów, Beleń i Strońsko. Żołnierze bili się z niesłychanym męstwem. Doszło wówczas do krwawych walk na bagnety. Zginęło wielu polskich żołnierzy, ale straty Niemców nie były mniejsze. Ostatecznie 5.IX wojska niemieckie przy wsparciu artylerii zdobyły linię obronną. Armia polska nie mogła w tej wojnie zwyciężyć, zwyciężona jednak nie uległa. Po wojnie pozostało na ziemi polskiej wiele śladów walk: cmentarze wojenne, pojedyncze groby, ślady umocnień. Poległych żołnierzy polskich pochowano na Ziemi Sieradzkiej w zbiorowych mogiłach na cmentarzach: w Sieradzu, w Strońsku, w Męce, w Zapolicach, w Glinnie, Rossoszycy, Złoczewie, Burzeninie.
Corocznie we wrześniu w Strońsku, Zapolicach, Męce, Sieradzu odbywają się uroczystości patriotyczne poświęcone wybuchowi II wojny światowej.

Żołnierze!
Uczniowie naszej Szkoły zawsze będą głosić Wasze zwycięstwo i chwałę!
Bóg - Honor - Ojczyzna

Aby powiększyć zdjęcie kliknij na obrazek
Rys 1
1. Powitanie gości przez dyrektora
Rys 2
2. Przed kaplicą
Rys 3
3. Msza
Warta honorowa
4. Warta honorowa
Rys 5
5. Przemówienie kombatanta
Rys 6
6. Sygnał ciszy
Rys 7
7. Występy zespołu szkolnego
Rys 8
8. Na ludowo
Rys 9
9. Aż do zmroku

A tak pisano o nas w prasie.


Nadanie imienia Nadanie imienia podstawówce w Rzechcie.
Żołnierze Września patronują szkole.
Szkoła Podstawowa w Rzechcie w gminie Sieradz otrzymała imię Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 roku. Uroczystości z tej okazji zorganizowano w minioną sobotę. W ich trakcie odsłonięto okolicznościową tablicę upamiętniającą ten ważny moment w życiu szkoły.
Ponura to rocznica, bo napaści Niemiec na Polskę. Ale jest to jednocześnie rocznica wielkiego zrywu polskiego żołnierza. Wrzesień 1939 roku stał się egzaminem moralnej siły całego polskiego społeczeństwa - przypominał Eugeniusz Wieczorek, prezes sieradzkiego okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. O potrzebie upamiętniania tragicznych wydarzeń sprzed 65 lat mówili także ich uczestnicy: - Żywa pamięć to te cmentarze i żołnierskie mogiły, ale także kombatanci, już starzy i schorowani, którzy jeszcze przekazują swoim dzieciom historię tamtych czasów. Więc czcijmy tę żywą pamięć, która jeszcze jest wśród nas - apelował Władysław Pawlak, żołnierz Września 1939 roku.
Z wyboru zbiorowego patrona dla placówki cieszą się także sami uczniowie: - To bardzo dobrze, że nasza szkoła otrzymała takie imię - zapewnia Martyna Bogusławska, uczennica klasy VI. - To nie pozwoli nam zapomnieć o ludziach, którzy wtedy bohatersko walczyli.   (PG)Nadanie imienia Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Rzechcie.
Uczcili pamięć walczących.
„Bohaterów Walk nad Warta Września 1939 roku". Takie imię nosi Szkoła Podstawowa w Rzechcie, którego uroczyste nadanie nastąpiło w minioną sobotę.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać treściwego zarysu historycznego szkoły, a także sprawozdania z wydarzeń, mających miejsce na terenach nadwarciańskich. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali, iż nadane imię jest wyrazem najwyższego uznania i pamięci dla walczących. Aż 50 lat szkoła czekała na nadanie imienia. Zorganizowaliśmy referendum wśród lokalnej społeczności. Padło kilka propozycji imienia dla szkoły, jednak nazwa „Bohaterów Walk nad Warta Września 1939 roku" cieszyła się najwyższym uznaniem i aplauzem. Fundatorem jest Radosław Kulda. absolwent naszej szkoły. Nie obyło się bez pomocy naszej społeczności, bez której życzliwości dzisiejsza impreza nie mogłaby się odbyć -powiedziała Romana Klimas, dyrektorka SP w Rzechcie. Delegacje kombatantów, parlamentarzystów, dowództwa Wojska Polskiego, absolwentów i wielu innych złożyło kwiaty pod tablicą. Zaproszeni goście nie przyjechali z pustymi rękoma, wręczyli między innymi zestaw słowników. Jerzy Pieniążek, Senator RP Ziemi Nadwarciańskiej, nadał srebrny medal senatu w imieniu Marszałka, a także symboliczny krawat dla Stanisława Jędrzejewskiego, pierwszego dyrektora szkoły. Hymn placówki odśpiewali uczniowie, którzy zaprezentowali bogaty program artystyczny.   EP

Opracowała: Beata Skibińska