Wstecz Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej w Rzechcie
na rok szkolny 2017/2018
Powrót do strony
głównej

Praca w samorządzie uczniowskim uczy odpowiedzialności do działania w imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami SU są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły, a przedstawiciele SU są reprezentantami ogółu uczniów. Przedstawiają oni Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie rodziców opinie i potrzeby społeczności szkolnej.
Ponadto celem ich działalności jest dbanie o dobre imię i honor szkoły, zachęcanie uczniów do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych, pomoc w organizacji różnych form wypoczynku i rozrywki, zapobieganie konfliktom. Działalność SU wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.
SU w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i środowiskowych, które wynikają z przygotowanego planu samorządu, poza tym samorząd uczniowski włącza się w organizację akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
W roku szkolnym 2017/2018 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały panie Aleksandra Rubajczyk i Aneta Ciapcińska.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2017/2018

Maciej Rakowski – przewodniczący
Julia Bergander – zastępca
Alicja Rakowska – skarbnik

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dzień Chłopaka - 30.09.2017r.
Światowy Dzień Uśmiechu - 6.10.2017r.
Dzień Nauczyciela - 14.10.2017r.
Dzień spódnicy w naszej szkole - 30.10.2017r.
Światowy Dzień Życzliwości - 21.11.2017r.
Wolontariat - 10.12.2017r.
Walentynki - 14.02.2018r.
Wolontariat - 2018r.
Dzień Kobiet - 2018r.
Pierwszy Dzień Wiosny - 21.03.2018r.
Zielona szkoła - Biały Dunajec - Zakopane - czerwiec 2018r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Aleksandra Rubajczyk