Szkolny Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej w Rzechcie

Powrót do strony
głównej

Spośród uczniów klas IV - VIII na rok 2020/2021 do Rady SU wybrani zostali:

Alicja Rakowska
Aleksandra Żłobińska
Oliwia Szewczyk


Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Beata Skibińska