Szkolny Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej w Rzechcie

Powrót do strony
głównej
Spośród uczniów klas IV - VIII na rok 2022/2023 do Rady SU wybrani zostali:
Amelia Szewczyk - przewodnicząca
Lena Owczarek
- zastępca przewodniczącej
Piotr Rutecki - zastępca przewodniczącej

        Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.

Cele główne:

 1. Kształtowanie osobowości uczniów.
 2. Przygotowanie do życia w społeczności szkolnej.
 3. Przygotowanie do przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Kształtowanie charakteru: obowiązkowość, punktualność, odpowiedzialność i zaradność.
 5. Ułatwianie młodzieży swobodnego organizowania życia i wypoczynku.
 6. Wyzwalanie zdolności organizacyjnych, kierowniczych i pomysłowości.

Zadania do wykonania – akcje stałe:

Główne zadania i cele pracy SU
Termin Zadania Formy realizacji
Wrzesień
 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego.
 • organizacja kampanii wyborczej.
 • przeprowadzenie wyborów do SU.
 • wyłonienie Rady SU i przydzielenie obowiązków.
 • opracowanie planu pracy SU na bieżący rok szkolny – ustalenie zadań i określenie terminów realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Październik
 1. Dzień Nauczyciela
 2. Dzień piżamy - 21.10.2022
 3. Pamiętamy o zmarłych.
 4. Wykonanie gazetki
 • przygotowanie uroczystości
 • oryginalne piżamy – w szkole na wesoło
 • porządkowanie, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy Września 1939r w Strońsku
 • wykonanie gazetki
Listopad
 1. Święto Niepodległości – 11 listopada
 2. Szkolne andrzejki - wróżby i zabawa taneczna
 • wykonanie gazetki
 • andrzejkowe stoiska (wróżby).
 • zabawa taneczna.
Grudzień
 1. Mikołajki w szkole - 6.12.2022.
 2. Święta Bożego Narodzenia.
 3. Miesiąc Wolontariatu
 • czapka Mikołaja zwalnia od pytania.
 • dekoracja świąteczna korytarzy szkolnych.
 • akcja charytatywna.
Styczeń
 1. Karnawał.
 2. Dzień Szalonej Fryzury.
 3. Podsumowanie pracy SU w I półroczu roku szkolnego.
 • bal karnawałowy
 • w szkole na wesoło
 • prezentacja wyników nauczania najlepszych uczniów na tablicy SU.
 • sprawozdanie z działalności SU.
Luty
 1. Walentynki.
 2. Ostatki – Dzień Dziwaka.
 • ubieramy się na czerwono.
 • akademia szkolna
 • zabawa taneczna.
 • w szkole na wesoło.
Marzec
 1. Dzień Wiosny.
 2. Dzień bez plecaka – 31.03.2023
 • uroczystość szkolna.
 • dzień bez plecaka
Kwiecień
 1. Obchody Dnia Ziemi.
 2. Wycieczka – Jura Krakowsko - Częstochowska.
 • ubieramy się na zielono.
 • integracja młodzieży szkolnej.
Maj
 1. Tydzień Kolorów.
 2. Konstytucja 3 Maja
 • kolorowy zawrót głowy – w szkole na wesoło
 • wykonanie gazetki
Czerwiec
 1. Dzień bez książek.
 2. Podsumowanie całorocznej działalności SU.
 • prezentacja wyników nauczania najlepszych uczniów na tablicy SU.
 • złożenie sprawozdania.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Opiekun SU: Beata SKIBIŃSKA