Szkolny Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej w Rzechcie

Powrót do strony
głównej
Spośród uczniów klas IV - VIII na rok 2022/2023 do Rady SU wybrani zostali:
Amelia Szewczyk - przewodnicząca
Lena Owczarek
- zastępca przewodniczącej
Piotr Rutecki - zastępca przewodniczącej