Szkolny Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej w Rzechcie

Powrót do strony
głównej
Spośród uczniów klas IV - VIII na rok 2023/2024 do Rady SU wybrani zostali:
Zuzanna Kamola - przewodnicząca
Alan Śledziński
- zastępca przewodniczącej
Piotr Szczepaniak - sekretarz

Opiekun SU - p. Ewelina Fryś