Powrót do projektów
edukacyjnych
Sprawozdanie z projektu edukacyjnego
„Zabawna kraina Juliana Tuwima”
Powrót do strony
głównej


W związku z ogłoszonym w roku 2013 rokiem Juliana Tuwima Szkoła Podstawowa w Rzechcie realizowała projekt edukacyjny „Zabawna Kraina Juliana Tuwima’.

Termin realizacji projektu: luty - czerwiec 2013r.
Postawione przez organizatorów cele i zadania zostały zrealizowane.

W ramach projektu odbywały się spotkania edukacyjno-literackie „Niezwykła podróż lokomotywą Pana Tuwima”. Zorganizowane zostało głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima przez:
-p. Renatę Pawłat – dyrektora szkoły;
-p. Mariannę Matusiak – emerytowaną dyrektor szkoły;
-p. Beatę Skibińską – polonistę oraz opiekuna szkolnego koła teatralnego;
-p. Alicję Cieślak – polonistę;
-p. Katarzynę Nogalę – logopedę;
-p. Małgorzatę Trzeciak – pielęgniarkę;
-p. Mirosławę Kamolę – przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie;
-p. Martę Klimczak – studentkę odbywającą praktyki pedagogiczne.
Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych wierszy. Okazało się, że szybko je zapamiętywały i dopominały się czytania nowych. Ponadto wspólnie recytowały znane fragmenty, inscenizowały treść wierszy ruchem, kolorowały postacie, które kojarzyły im się z danym wierszem J. Tuwima. Oprócz tego utworzyły wystawę książek z wierszami poety, gromadziły przedmioty kojarzone z poznanym wierszem.
Te spotkania były dla dzieci, jak i zaproszonych gości, niezwykłym doświadczeniem i przeżyciem.
Ponadto odbył się:
- konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do wierszy poety;
- konkurs wiedzy „Wielcy Polacy - Julian Tuwim”;
- konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima.
(Wyniki konkursów na stronie szkoły w zakładce konkursy ).
Wykonano gazetkę ścienną o życiu i twórczości poety, wystawkę książek i prac plastycznych.
10 czerwca 2013r. na apelu szkolnym promującym sukcesy uczniów dokonano podsumowania projektu oraz wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom.

Opracowała: Beata Skibińska


Kliknij na obraz, aby powiększyć