Powrót do projektów
edukacyjnych
Podsumowanie projektu
„Czytamy dzieciom wesołe wierszyki”
Powrót do strony
głównej


Projekt był realizowany przez cały rok szkolny2012/2013 i miał na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzację literatury dla dzieci. Raz w miesiącu odbywały się spotkania czytelnicze, na których zaproszeni goście czytali wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy . Gośćmi byli między innymi: panie z KGW w Rzechcie, pielęgniarka szkolna, nauczyciele, rodzice, babcie. Zdjęcia ze spotkań można było oglądać na wystawce w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Podsumowaniem projektu były dwa konkursy – recytatorski i plastyczny. W konkursie recytatorskim pt. „Wesołe wierszyki Juliana Tuwima” wzięło udział 15 chętnych przedszkolaków. Usłyszeliśmy między innymi takie wiersze jak: „Okulary”, „Bambo”, „Zosia Samosia”, Abecadło”, „Kotek”, „Dyzio Marzyciel”. W konkursie plastycznym pt. „Z Tuwimem i Brzechwą weselej” wzięło udział 10 dzieci. Wykonały one piękne ilustracje do wybranych wierszy. Była więc „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Okulary” i „Bambo”. Wyniki i zdjęcia z konkursów zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w kronice szkolnej.
Zwieńczeniem projektu był występ teatrzyku szkolnego „Promyczek” pod kierunkiem pani Beaty Skibińskiej, na który zaprosiliśmy wszystkich uczniów. Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „W świecie wyobraźni”. W zabawny, ale i pouczający sposób przedstawili przygody bajkowych bohaterów. Występ bardzo się spodobał „wymagającej” widowni, o czym świadczyły salwy śmiechu i gromkie brawa.

Opracowała: Iza Pawlińska


Kliknij na obraz, aby powiększyć