Powrót do projektów Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Mądre rady na odpady”
Powrót do strony
głównej


Uczniowie klasy V uczestniczyli w marcu 2015 roku w projekcie edukacyjnym pt. ,,Mądre rady na odpady”. Koordynatorami projektu byli nauczyciele: Izabela Pawlińska i Beata Skibińska.

Celem projektu było:

• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.
• Kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
• Uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów.
• Promowanie segregowania śmieci.
• Kształtowanie kreatywnego podejścia do przyrody i ochrony środowiska w procesie twórczym.

W trakcie realizacji projektu uczniowie wykonali kilka różnych zadań.
Grupa I przygotowała plakat popularyzujący segregację odpadów i umieściła go na gazetce ściennej w holu szkoły.
Uczniowie z grupy II zorganizowali wystawę przedmiotów, które wykonali z odpadów z plastiku, papieru, metalu i ze szkła. Wśród przedmiotów można było obejrzeć ciekawe eksponaty np. organizer biurkowy, instrumenty, wazony, ozdoby oraz wiele innych pomysłowych rzeczy. Na szczególną uwagę zasługiwały prace wykonane przez Amelkę Gudkiewicz i Macieja Rakowskiego z klasy II oraz Dominikę Górę z klasy IV.
Grupa III przeprowadziła konkurs wiedzy ekologicznej z udziałem klasy IV. Uczniowie mieli za zadanie opracować krzyżówki o tematyce ekologicznej. Zał. nr 1Zał. nr 2
Najlepiej rozwiązali krzyżówki: Iga Rakowska, Weronika Szaflik i Iga Floriańczyk. Grupa IV opracowała ankietę sprawdzającą wiedzę kolegów z klas IV i VI na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych. Zał. nr 3
Na podstawie przeprowadzonej ankiety można stwierdzić, że 100% respondentów wie wszystko na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych. Podsumowaniem projektu były wspólnie sformułowane wnioski, które uczniowie przedstawili w postaci broszury a następnie rozdali młodszym i starszym kolegom w szkole.

Opracowanie: Iza Pawlińska
Beata Skibińska

Kliknij na obraz, aby powiększyć