Powrót do projektów Projekt edukacyjny dla przedszkolaków
„Książki i książeczki z naszej biblioteczki”
Powrót do strony
głównej

Głównym celem projektu "Książki i książeczki z naszej biblioteczki" było kształtowanie u dzieci nawyku obcowania z literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do samodzielnego korzystania z księgozbioru biblioteczki przedszkolnej oraz zachęcanie Rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom. W ramach projektu dzieci chętnie wybierały książki (z naszej przedszkolnej biblioteczki ) do głośnego czytania przez nauczycieli, ale również słuchały utworów wybieranych przez opiekunów . W celu realizacji projektu została nawiązana współpraca z Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu. Dzięki tej współpracy dzieci miały możliwość lepszego poznania pracy bibliotekarza oraz zbiorów czytelniczych dla najmłodszych. Będąc w bibliotece przedszkolaki wzięły udział w warsztatach literacko-plastycznych, w ramach których wysłuchały wiersza "Ptasie plotki" a następnie wykonały papierowe ptaki , które występowały w wierszu.

Podczas projektu dzieci poznały różne rodzaje książek, ich budowę, różnice między książką a audiobookiem; zapoznały się z nowymi terminami dotyczącymi tematyki książek i czytelnictwa, np.: okładka, tytuł, autor, spis treści, ilustracje, pisarz, poeta. W ramach projektu dzieci zapoznały się głównie z utworami Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. W czytaniu dzieciom udział wzięli: pani Monika Pustelnik - opiekun Filii Bibliotecznej w Grabowcu, nauczycielki- panie Jolanta Perdek i Eliza Mielczarek, koordynatorki projektu - panie Małgorzata Kowalczyk i Izabela Pawlińska oraz uczniowie naszej szkoły.
Dzieci miały możliwość przedstawienie treści poznanych utworów za pomocą różnych form plastycznych i teatralnych (teatrzyk kukiełkowy, pantomima ). Z wykonanych przez dzieci ilustracji powstała "Książeczka - malowanka". Na zakończenie projektu chętne dzieci wzięły udział w szkolnym konkursie recytatorskim "Poeci lubią dzieci", prezentując pięknie wybrane przez siebie wiersze znanych polskich autorów.

Opracowanie: Izabela Pawlińska