Rada Pedagogiczna, Dyrekcja oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Rzechcie
składają podziękowanie n/w instytucjom, firmom i osobom
wspierającym naszą szkołę
Powrót do strony głównej 

Urząd Gminy w Sieradzu Strona www
15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia Strona www
Dorota Knop  
Mariusz Bakowicz  
Piekarnia „Gocek” - p. Kazimierz Gocek  
Janina i Edward Kuldowie  
Gibo sp. z o.o. Stawiszcze 4
Jakub Rakowski
Rafał Świniarski
Magdalena Luty
Koło Gospodyń Wiejskich w Rzechcie  
OSP w Rzechcie  
Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowcu  
OSP w Grabowcu  
Koło Gospodyń Wiejskich w Podłężycach  
Tomasz Styśko  
Grzegorz Owczarek  
Jan Krawczyk