Powrót do strony głównej

ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:
- poniedziałek   7.00 – 8.00; 11.45 – 16.00
- wtorek            7.00 – 8.00; 10.45 – 16.00
- środa              7.10 – 8.10; 10.50 – 16.00
- czwartek         7.10 – 8.10; 10.50 – 16.00
- piątek             07.10 – 08.10; 11.50 – 16.00
Świetlica szkolna spełnia głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy.
Szczegółowy plan zajęć przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej i do realizacji na zajęciach świetlicowych. Wdraża on dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły oraz wyrabia umiejętności pozytywnych kontaktów interpersonalnych. Na świetlicy są prowadzone zajęcia rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie, origami, itp.). Organizowane są gry i zabawy zespołowe wyrabiające zręczność fizyczną oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz utrwalające zdobytą wiedzę.
Systematycznie, wychowawcy świetlicy pomagają w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji. Nauczyciele ćwiczą z uczniami umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu, czytanego przez nauczyciela. Zajęcia świetlicowe rozbudzają zainteresowania czytelnicze, wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata. Systematycznie dekoruje się salę świetlicową pracami wykonanymi przez dzieci.


Kliknij na obraz, aby powiększyć