Pokaż I etap

Pokaż III etap

II etap
Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”

Powrót

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” był realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy I pod kierunkiem Pani Bogumiły Nowakowskiej. Zajęcia odbywały się w dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań wyposażonych w środki dydaktyczne dające możliwość wielokierunkowej aktywności. Dzieci miały możliwość twórczych działań, a nauka przez zabawę sprawiała im wiele radości. Aktywność, jaką podejmowali, przyczyniła się do rozwoju ich zainteresowań, a także służyła wsparciu słabszych stron.
        Zajęcia zakończyły się pokazem efektów pracy dla środowiska szkolnego, jak również dla rodziców.

Strona projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Opracowała: Bogumiła Nowakowska


Kliknij na obraz, aby powiększyć