Dokumenty szkoły Powrót do strony
głównej


Statut Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Regulamin zdalnego nauczania    -  format .doc   format .pdf

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole.

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Program Profilaktyczny „Stop przemocy”

Projekt ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2012/2013

Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2012/2013