Dokumenty szkoły Powrót do strony
głównej


Statut Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Regulamin zdalnego nauczania    -  format .doc   format .pdf

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole.

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rzechcie

****************************

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020r.

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z koronawirusem.

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole.

****************************