Rys. animacja Szkolny Teatrzyk
„Promyczek”
Powrót do strony
głównej

Teatr szkolny jest zawsze atrakcyjny dla dzieci i młodzieży jako forma kształcenia i skuteczny sposób rozwijania osobowości.

     Uczeń nabywa umiejętności:

Każdy uczeń może znaleźć w teatrze swoje miejsce i okazać się bardzo pożyteczny. Zajęcia takie wychowują, dowartościowują i stwarzają dzieciom szansę wykazania się pomysłowością.     Dlatego zadaniem szkoły jest:
  1. Pielęgnowanie uzdolnień i zamiłowań uczniów.
  2. Rozwijanie wrażliwości i osobowości.
  3. Rozbudzenie twórczej aktywności
  4. Integrowanie zespołu poprzez wspólne działanie.

Działalność teatru szkolnego ma ogromne walory wychowawcze. Poczucie wspólnej odpowiedzialności, samodyscyplina, koncentracja uwagi, konieczność opanowania tekstów powoduje, że taka forma pracy staje się doskonałym treningiem intelektu i emocji.


Z działań Szkolnego Teatrzyku „Promyczek”


W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej często angażuję uczniów do udziału w szkolnych uroczystościach i przedstawieniach teatralnych. W 2001r powstał szkolny teatr, który w wyniku konkursu na logo nazwany został „Promyczek”. Uczniowie włączają się w pracę zespołową, uczą się tekstów, tworzą dekoracje i układy choreograficzne, wykonują kostiumy. Dzieci występowały w wielu uroczystościach szkolnych. Przygotowały występy teatralne dla społeczności lokalnej, uczniów z S.S.Sz–W w Sieradzu, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Kombatantów i wielu innych spotkaniach integracyjnych np.:
rok szkolny 2015/2016 - IV Przegląd Teatrów Szkolnych w Chojnem - I miejsce,    Dzień Kobiet w środowisku lokalnym,   
rok szkolny 2014/2015 - III Przegląd Teatrów Szkolnych w Chojnem - I miejsce,    Występ Teatrzyku „Promyczek” z okazji Dnia Kobiet,
rok szkolny 2013/2014 - II Przegląd Teatrów Szkolnych w Chojnem - I miejsce,    Występ Teatrzyku „Promyczek” z okazji Dnia Kobiet,
rok szkolny 2012/2013 - I Przegląd Teatrów Szkolnych w Chojnem - II miejsce,
rok szkolny 2011/2012 - Święto 3 Maja, Dzień Kobiet, Wigilia, Dzień Odzyskania Niepodległości,
i wcześniejsze - Dzień Kobiet 2011, Święto Rodziny 2010, Mikołajki 2009, Dzień Edukacji 2009, Misterium Paschalne 2009, XXVII Przegląd Teatrów Dziecięcych 2009, Walentynki - Dzień Zakochonach 2009, Święto Ziemi 2008, Mikołajki 2007, Dzień Kobiet 2007, Mikołajki 2006, Walentynki 2006, HSK Gruszczyce 2006.

10 czerwca 2005r w Harcerskich Spotkaniach Kulturalnych Kłocko 2005 Teatrzyk „Promyczek” zajął I miejsce w kategorii teatrzyków szkolnych. Dzieci bardzo cieszyły się z tego osiągnięcia. Ta nagroda zachęciła ich do dalszej aktywnej pracy, która sprawia im wiele radości.


Opiekun teatrzyku: Beata Skibińska

Kliknij na obraz, aby powiększyć.